Ana Sayfa

 Yönetim

Hizmetleri

    Servis

Hizmetleri

 Danışmanlık

Hizmetleri

   Mevzuat

Kanunlar

Bize

Ulaşın

Türkiye'nin Tek Kat Mülkiyeti Forumu...

TIKLAYINIZ! .

 

 

 

Mevzuat ve Kanunlar Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ KANUNLAR

ASANSÖR STANDARTLARI


 

Sınıf I Asansörleri

İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir.


Sınıf II Asansörleri

Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir.


Sınıf III Asansörleri

Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere sedye vb. taşımak için tasarımlanmış asansörlerdir.


Sınıf IV Asansörleri

Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.


Sınıf V Asansörleri

Yalnızca küçük yüklerin taşınması için yapılmış, insanın giremeyeceği boyutları olan servis için kullanılan asansörlerdir.


Sınıf VI Asansörleri

Yüksek katlı ve trafikli binalar için tasarımlanmış, hızı 2,5 m/sn ve üstü hızlarda hareket eden asansörlerdir

İnsan Asansörü ölçü ve Boyut Tablosu

Yük Asansörü ölçü ve Boyut Tablosu

Sedye asansörü ölçü ve Boyut Tablosu

Monşarj Asansör ölçü ve Boyut Tablosu

YÜRÜYEN MERDİVEN, YOL ve RAMPALARA AİT ÖLÇÜ ve BOYUT TABLOSU


 

 

 

TS IEC 60227-6

Kablolar - Beyan Gerilim En Çok 450/750 V Olan PVC Yalıtım Kablolar - Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

2 EN 60204-32

Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 32: Asansör Makinaları İçin Kurallar

3 EN 60204-32

Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 32: Asansör Makinaları İçin Kurallar

4 Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım ve Onarımcısı

5 TS 8237 (ISO 4190-1)

Asansörler - Bölüm 1: Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI Asansörler

6 TS 8238 (ISO 4190-2)

Asansörler - Bölüm 2: Sınıf IV Asansörler

7 EN 1496

Kurtarma Donanımı - Asansör Kurtarma Cihazları

8 EN ISO 10535

Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları

9 TS EN 81-2

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

Direktif : 95/16/EEC

10 TS EN 81-3

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

Direktif : 98/37/EC

11 TS IEC 227-6

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

12 TS IEC 245-5

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları

13 TS HD 359 S2

Kablolar - Polivinilklorür Kılıflı Yassı Asansör Kabloları

Direktif : 73/23/EEC

14 TS EN 627

Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları

Direktif : 98/37/EC

15 TS 863

Asansörler-İnsan Taşımak İçin Elektrikli

16 TS 1108

Asansörler Yük Taşımak İçin-Elektrikli

17 TS 1812

Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin)

18 TS 2168

Asansörler-Bakım Kuralları (İnsan ve Yük Taşıma için Elektrikle Çalışan)

19 TS ISO 4190-5

Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar

20 TS ISO 4190-6

Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim

21 TS 4789

Asansör Kılavuz Rayları ve Bağlama Pabuçları

22 TS 8237

Asansörler- Yerleştirme İle İlgili Boyutlar- Sınıf I-II-III Asansörleri

23 TS 8238

Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi ile İlgili Boyutlar- Sınıf 4- Yük Asansörleri

24 TS 8239

Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri

25 TS ISO 8383

Gemi Asansörleri- Özel Kurallar

26 TS 9761 EN 50214

Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar

Direktif : 73/23/EEC

27 TS 9766 HD 360 S2

Kablolar-Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları

Direktif : 73/23/EEC

28 TS EN ISO 10535

Sakatların taşınması için asansörler- özellikler ve deney metodları

Direktif : 93/42/EEC

29 TS 10922 EN 81-1

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

Direktif : 95/16/EC

30 TS EN 12015

Elektromanyetik uyumluluk (EMU-EMC)-Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yolcu Taşıma Bandları için Ürün Ailesi Standardıyayma (EMİSYON)

Direktif : 89/336/EEC

31 TS EN 12016

Elektromanyetik Uyumluluk- Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Grubu Standardı- Bağışıklık

Direktif : 89/336/EEC 95/16/EC 98/37/EC

32 TS 12255

Yetkili Servisler - Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları İçin - Kurallar

33 TS EN 60204-32

Makinalarda güvenlik - makinaların elektrik donanımı -Bölüm 32: Asansör makinaları için kurallar

Direktif : 98/37/EC

34 TS EN 81-2

Asansörler-Güvenlik Kuralları İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin Bölüm 2 Hidrolik Asansörler

Direktif : 95/16/EEC

35 TS 9761

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

36 TS 9766

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 5-Asansör Kabloları

37 TS 10123

İstif Makinaları (Fork Lift)- Kancalı Tip, Çatal Kollar ve Asansör Tablası - Montaj Boyutları

38 TS 10922

Asansörler-Emniyet Kuralları-İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin (Elektrikle Çalışan)

39 TS 12255

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri- Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları- Genel Kurallar

 

 

 

 


Türk Standartları

/ TS - TS EN - TS ISO

Avrupa Standartları

/ EN

Uluslar Arası Standartlar

/ ISO

Standart Adı / Yayım Tarihi Standart Adı / Yayım Tarihi Standart Adı / Yayım Tarihi

TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001

Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları - Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

EN 81-1

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts

ISO 4101

Drawn steel wire for elevator ropes - Specification


TS EN 81-2 /Nisan 1997


Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Hidrolik Asansörler
EN 81-2

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 2: Hydraulic lifts

ISO 4190-1

Lift (US:Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and IV

TS EN 115 /Mart 1998

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları - Konstrüksiyon ve Tesisatı İçin

pr EN 81-3

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts

ISO 4190-2

Passenger lifts and services lifts -

Part 2: Lifts of class IV

TS EN 627 /Mart 1997

Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları


pr EN 81-5

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 5: Screw lifts

ISO 4190-3

Passenger lifts installations - Part 3: Service lift class V

TS 863 /Nisan 1995

Asansörler - İnsan Taşımak İçin - Elektrikli

pr EN 81-6

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 6: Guided lifts

ISO 4190-5

Lifts and service lifts (USA : elevators and dumbwaiters) - Part 5: Control devices, signals and additional fittings

TS 9761 EN 50214 /Şubat 1998

Kablolar - Asansörler için Bükülgen Kablolar

pr EN 81-7

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 7: Rack and pinion lifts

ISO 4190-6

Lifts and service lifts (USA : elevators and dumbwaiters) -Part 6: Passenger lifts to be installed in residental buildings - Planning and selection

TS 1108 /Nisan 1995

Asansörler - Yük taşımak için - Elektrikli


pr EN 81-8

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 8: Lift landing door - Fire resistance testing

ISO 4344

Steel wire ropes for lifts

TS 1812 /Aralık 1988

Asansörlerin hesap, tasarım ve yapım kuralları (Elektrikle çalışan ve yük asansörleri için)
pr EN 81-11

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 11: New lifts in existingbuildings


ISO 7465

Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type

TS 2168 /Mayıs 1976

Asansörler-Bakım Kuralları(İnsan ve Yük Taşımak için Elektrikle Çalışan)

pr EN 81-70

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 70: Particular application for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

ISO 8383

Lifts on ships - Specific requirements

TS 4789 /Nisan 1986

Asansör Kılavuz Rayları ve Bağlama Pabuçları


pr EN 81-72

Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 72: Firefighters lifts

ISO 9289

Oilseed residues - Determination of free residual hexane
TS 8237 /Nisan 1995

Asansörler-Yerleştirme ile ilgili Boyutlar-Sınıf-I-II-III

EN 115

Safety rules for the contruction and installation of escalator and passenger conveyors
TS 8238 /Mart 1990

Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirme ile ilgili Boyutlar-Sınıf 4-Yük Asansörleri


EN 627

Specification for data logging and monitorin of lifts, escalator and passenger conveyors
TS 8239 /Mart 1990

Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirme ile ilgili Boyutlar-Sınıf 5-Servis Asansörleri

pr EN 13015

Maintenace instruction for lifts and escalators
TS 12255 /Nisan 2000

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri - Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu BantlarıTS 12361 /Aralık 1997

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri - Genel KurallarTS ISO 4190-5

Asansörler ve Servis Asansörleri - Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlave BağlantılarTS EN 12015

Elektromanyetik Uyumluluk(EMU-EMC) - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantları için Ürün Aile Standardı Yayma (Emisyo)

TS EN 12016

Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantları için Mamul Standardı - Bağışıklık

TS EN 60204-32

Makinelerde Güvenlik - Makinelerin Elektrik Donanımı - Bölüm 32: Asansör Makineleri için Güvenlik

TS ISO 8383 /Şubat 2000

Gemi Asansörleri - Özel KurallarTS 9766 HD 360 S2 /Nisan 1997

Kablolar - Normal Kullanımlar için Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör KablolarıTS IEC 227-6 /Nisan 1997

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimi en çok 450/750V olan Bölüm :6 - Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar için KablolarTS IEC 245-5 /Nisan 1997

Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Beyan Gerilimi en çok 450/750V olan Bölüm :5 Asansör Kabloları
Asansör Standartları

1

TS IEC 60227-6

Kablolar - Beyan Gerilim En Çok 450/750 V Olan PVC Yalıtım Kablolar - Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

2

EN 60204-32

Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 32: Asansör Makinaları İçin Kurallar

3

EN 60204-32

Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 32: Asansör Makinaları İçin Kurallar

4

Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım ve Onarımcısı

5

TS 8237 (ISO 4190-1)

Asansörler - Bölüm 1: Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI Asansörler

6

TS 8238 (ISO 4190-2)

Asansörler - Bölüm 2: Sınıf IV Asansörler

7

EN 1496

Kurtarma Donanımı - Asansör Kurtarma Cihazları

8

EN ISO 10535

Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları

9

TS EN 81-2

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

Direktif : 95/16/EEC

10

TS EN 81-3

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

Direktif : 98/37/EC

11

TS IEC 227-6

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

12

TS IEC 245-5

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları

13

TS HD 359 S2

Kablolar - Polivinilklorür Kılıflı Yassı Asansör Kabloları

Direktif : 73/23/EEC

14

TS EN 627

Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları

Direktif : 98/37/EC

15

TS 863

Asansörler-İnsan Taşımak İçin Elektrikli

16

TS 1108

Asansörler Yük Taşımak İçin-Elektrikli

17

TS 1812

Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin)

18

TS 2168

Asansörler-Bakım Kuralları (İnsan ve Yük Taşıma için Elektrikle Çalışan)

19

TS ISO 4190-5

Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar

20

TS ISO 4190-6

Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim

21

TS 4789

Asansör Kılavuz Rayları ve Bağlama Pabuçları

22

TS 8237

Asansörler- Yerleştirme İle İlgili Boyutlar- Sınıf I-II-III Asansörleri

23

TS 8238

Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi ile İlgili Boyutlar- Sınıf 4- Yük Asansörleri

24

TS 8239

Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri

25

TS ISO 8383

Gemi Asansörleri- Özel Kurallar

26

TS 9761 EN 50214

Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar

Direktif : 73/23/EEC

27

TS 9766 HD 360 S2

Kablolar-Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları

Direktif : 73/23/EEC

28

TS EN ISO 10535

Sakatların taşınması için asansörler- özellikler ve deney metodları

Direktif : 93/42/EEC

29

TS 10922 EN 81-1

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

Direktif : 95/16/EC

30

TS EN 12015

Elektromanyetik uyumluluk (EMU-EMC)-Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yolcu Taşıma Bandları için Ürün Ailesi Standardıyayma (EMİSYON)

Direktif : 89/336/EEC

31

TS EN 12016

Elektromanyetik Uyumluluk- Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Grubu Standardı- Bağışıklık

Direktif : 89/336/EEC 95/16/EC 98/37/EC

32

TS 12255

Yetkili Servisler - Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları İçin - Kurallar

33

TS EN 60204-32

Makinalarda güvenlik - makinaların elektrik donanımı -Bölüm 32: Asansör makinaları için kurallar

Direktif : 98/37/EC

34

TS EN 81-2

Asansörler-Güvenlik Kuralları İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin Bölüm 2 Hidrolik Asansörler

Direktif : 95/16/EEC

35

TS 9761

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 6-Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar

36

TS 9766

Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 5-Asansör Kabloları

37

TS 10123

İstif Makinaları (Fork Lift)- Kancalı Tip, Çatal Kollar ve Asansör Tablası - Montaj Boyutları

38

TS 10922

Asansörler-Emniyet Kuralları-İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin (Elektrikle Çalışan)

39

TS 12255

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri- Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları- Genel Kurallar


 

Mevzuat ve Kanunlar Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

Tüm Kanunların İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız..

 

Türkiye'nin Tek Kat Mülkiyeti Forumu...

TIKLAYINIZ! . 

 
 

2005 © S O S -  SOSMAX

"Apartman Yönetimi" " Gayrimenkul Türkiye ", "Mortgage Analiz" , "Konut Türkiye" , "Residence Yönetimi" birer "Gayrimenkul Portali " Ürünüdür.          

 2005 © S O S Gayrimenkul Pazarlama Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

 Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti.

SOS Türkiye

Nispetiye Caddesi Petrol Sitesi Blok 8 Kat 1 Etiler 34340 İstanbul Tel - Faks : (+90212) 351 57 10 (Pbx) -  351 26 45 (Pbx)

Beykoop 2. Bölge Ladin Sk. Okutan C2 Blok Beylikdüzü / İstanbul Tel - Faks: (+90212) 853 17 11 (Pbx)

e-mail :  info@sos-groups.com   - info@sosmax.com info@gayrimenkulyonetimi.com - info@basorganizasyon.com

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

 

• Bize Ulaşın                     • Hizmet Politikası                     • Yasal Açıklamalar                     • Yardım                     • Ana Sayfa